No288肉丝袜美腿高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No288肉丝袜美腿高跟写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

用芍药者,取其味酸,能泻土中之木,用陈皮者,取其辛香,能利腹中之气。芫花气身寒而味苦辛,有毒,能下十二经之水而攻积聚,故能下水土生化之蛲。

乃车前、泽泻,利其灼阴之邪。人参白术茯苓甘草竹沥姜汁暴死有痰声者,名曰痰厥,此方主之。

辛香可以化气,故用木香、豆蔻、生姜、陈皮、半夏之辈以主之,升降者,交泰之道也,故用柴胡之辛以升之,枳实之苦以降之,营卫涩而后腹皮痛,故用归尾、红花以和营,炙甘草以和卫。大便利,故不用大黄。

有志之士,欲求更上一层,则自有由博返约之法在。然择疾而疗,非医之任者也。

而复佐以甘草者,和中气于痛损之余也。是方能发越至卑之气,故以越婢名之。

火郁于中,治以辛香开胃之药,益滋其燥,非所宜也。 回薄曲折处,肉液充满流行,有如洪水泛涨,其浮槎陈朽,皆推逐荡漾,不可停留。

Leave a Reply