SIRO-3209-20岁大学生

SIRO-3209-20岁大学生

郭璞曰∶吴楚呼为鸾猪。先煮葱豉粥一升,别贮。

 用干鸡矢一升炒黄,以好酒三碗,煮一碗,滤汁饮之。 每服三钱,米饮下。

二周作,三岁成苍。形如家猪,但腹小脚长,毛色褐。

此盖中焦湿热积久所致也。韩曰∶凡肉有补,惟猪肉无补,人习之化也。

《梵书》谓之瞿摩帝。雉类甚多,亦各以形色为辨耳。

盖亦犹雉与蛇交时即有毒,而蛇伏蛰时即无毒之意耳。今俗呼为牛屎哥,为其形似鸲鹆而气臭也。

Leave a Reply