Rosimm第2535期白色蕾丝抹胸居家妹子45PROSI写真

Rosimm第2535期白色蕾丝抹胸居家妹子45PROSI写真

所以降生之初,有清浊厚薄之不同,则有生以后,亦遂有强弱寿夭之不齐。 《药辨决》∶畏玄石。

 两尺为肾部,沈候之、六脉皆肾也。然谓之阴阳,亦以其上下言之尔。

经曰、重阳者狂,重阴者癫。 寒疫者,非时感冒之暴寒,亦时行之气也。

有食复发热者,须涤邪扶正,消食丸为妙也。然伤寒从表入里,必次第而传,如发于一二日间,便觉头项痛,腰脊强,发热恶寒,尺寸俱浮,乃太阳经受病也,若以次传经,必传于胃。

足阳明胃,足少阳胆腑。振、近战者也,而轻者为振矣。

设或狂言直视而遗尿者,又为肾绝而不可治也。 <目录>卷之一\添加类伤寒四症凡幼?

Leave a Reply